Exempelbanken
Irene Lingestål
NamnIrene Lingestål
Epostadressirene.lingestal@trafikverket.se
ArbetsplatsVägverket, Ssau
RegionRegion Mitt
KommunBorlänge
Telefonnummer0243 75509


Kontaktperson för
Trast Ostlänken delsträcka 3 Åby-Linköping
Trast Väg E20, Vägutredning Alingsås-Vårgårda
Trast Dubbelspårsutbyggnad Hallsberg – Degerön, Mötestation Jakobshyttan, MKB för järnvägsplan
Trast E18, Björkås- Skutbergsmotet
Trast Väg E 45, Älvängen Stallbacka. Delen Norr Göta – Edet Rasta. Delen Edet Rasta – Torpa. Miljökonsekvensbeskrivning till arbetsplan /Väg E 45 Älvängen Stallbacka . Delen bro över Slumpån. Delen Torpa – Stenröset. Miljökonsekvensbeskrivning till arbetspl
Trast Väg E20, Alingsås-Vårgårda, Vägutredning med MKB
Trast E20, delen Gräsnäs trafikplats - Kungsör, Vägutredning med MKB
Trast Förstudie för en Götalandsbana mellan Stockholm och Göteborg, delen Linköping - Borås
Trast Västra Stambanan. Fyrspår, delen Floda – Aspen. Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning
Trast Mälarbanan, Barkarby – Kallhäll. Järnvägsutredning utställningshandling med MKB
Trast Mälarbanan, Barkarby-Kallhäll, Järnvägsplan med MKB
Trast Väg E20, Alingsås-Vårgårda, Vägutredning med MKB
Trast Miljökonsekvensbeskrivning Vägutredning väg 940, delen Rösan - Forsbäck
Trast Miljökonsekvensbeskrivning Vägutredning väg 940, delen Rösan-Forsbäck
Trast Vägutredning Skellefteåprojektet – det allmänna vägtransportsystemet i Skellefteå, Skellefteå kommun, Västerbottens län
Trast Järnvägsplan Skutskär – Furuvik samt arbetsplan väg 76 Del 2 Miljökonsekvensbeskrivning
Trast Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan för Södertunneln – tunnel för Västkustbanan söder om Helsingborg C
Trast Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan för Södertunneln – tunnel för Västkustbanan söder om Helsingborg C
Trast Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan för Södertunneln – tunnel för Västkustbanan söder om Helsingborg C
Trast Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan för Södertunneln – tunnel för Västkustbanan söder om Helsingborg C
Trast E6.21 Lindholmsmotet Miljökonsekvensbeskrivning till arbetsplan
Trast Väg 34, Ervasteby-Borensberg, Arbetsplan
Trast Väg 34, Ervasteby-Borensberg, Arbetsplan
Trast Väg 536, Glamhult-Lidhult. MKB för arbetsplan
Trast Kompletterande Arbetsplan för bro över Vapelbäcken, E4 Sundsvall (delen Myre-Stockvik)
Trast MKB för tillståndsprövning, Hallandsås
Trast Väg 288 Gimo, MKB för Vägutredning
Trast Väg 288 Gimo, MKB för vägutredning
Trast Väg 288 Gimo, MKB för vägutredning
Trast Väg 27 Viared-Kråkered, MKB för vägutredning
Trast Väg 27 Viared-Kråkered, MKB för arbetsplan
Trast Väg 27 Viared-Kråkered, MKB för arbetsplan
Trast Väg 27 Viared-Kråkered, MKB för arbetsplan
Trast Väg 1137, Löddeköpinge-Kävlinge. MKB för vägutredning
Trast MKB för tillståndsprövning, Hallandsås
Trast Sydostlänken Olofsström-Blekinge kustbana
Trast Sydostlänken Olofsström-Blekinge kustbana
Trast Sydostlänken Olofsström-Blekinge kustbana
Trast E6 Pålen-Tanumshede
Trast E6 Pålen-Tanumshede
Trast E6 Pålen-Tanumshede
Trast E6 Pålen-Tanumshede
Trast E6 Pålen-Tanumshede
Trast MKB Stenkumla-Dunsjö
Trast E20 Kristineholm-Bälinge
Trast E20 Kristineholm-Bälinge
Trast E20 Kristineholm-Bälinge
Trast E20 Kristineholm-Bälinge
Trast E20 Kristineholm-Bälinge
Trast E20 Kristineholm-Bälinge
Trast E20 Kristineholm-Bälinge
Trast Detaljplan Slussen
Trast Detaljplan Slussen
Trast Stenkumla-Dunsjö
Trast MKB om vattenverksamhet för ny bro över Umeälven vid Killingholmen (Västra länken Umeå)
Trast Väg 190, Angereds Storåsväg - Gunnilseås
Trast Kust till kustbanan, Mötesspår Trekanten
Trast Spårväg City, Djurgårdsbron - Frihamnen, järnvägsplan
Trast Väg 44, förbifart Lidköping, Lidköping - Källby
Trast E45 delen Lilla Bommen - Marieholm
Trast Väg 222, Skurubron
Trast Hamnbanan Göteborg, dubbelspår Eriksberg - Skandiahamnen
Trast E18 Enköping-Stockholm, Tpl Kockbacka
Trast E18 Trafikplats Stäket
Trast MKB om vattenverksamhet för ny bro över Umeälven vid Killingholmen (Västra länken Umeå)
Trast MKB om vattenverksamhet för ny bro över Umeälven vid Killingholmen (Västra länken Umeå)
Trast Spårväg City, Djurgårdsbron - Frihamnen
Trast Väg 222, Skurubron
Trast Väg 222, Skurubron
Trast Väg 222, Skurubron
Trast Väg 222, Skurubron
Trast Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält. MKB i vägplan.
Trast Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält
Trast Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält. MKB i vägplan.
Trast Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält. Mkb i vägplan.
Trast Väg 155 Öckeröleden, Lilla Varholmen - Gossbydal, busskörfält. MKB i vägplan.
Trast Vägplan E20. Bälinge - Vårgårda
Trast Vägplan E20, Bälinge - Vårgårda
Trast Vägplan E20, Bälinge - Vårgårda
Trast Arbetsplan Väg 940 Rösan - Forsbäck
Trast Arbetsplan Väg 940 Rösan - Forsbäck
Trast Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv, fyra spår
Trast Väg E16 förbi Yttermalung, samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ
Trast Väg 3061, Undenäs-Kvarnsjöbäcken, planbeskrivning inkl. miljöbeskrivning
Trast Väg E4, delen Sikeå-Gumboda, miljöbeskrivning
Trast Väg 63 förbi Hjulsjö, vägplanbeskrivning inkl. miljöbeskrivning
Trast Väg 56, Hedesunda - Valbo/Gävle vägplan inkl. MKB, samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ
Trast Översiktlig design och systemlösning, höghastighetsbana, delen Jönköping - Malmö, Tekniskt PM Landskap
Trast Ostlänken, Gerstaberg - Sillekrog
Trast Väg 3061, Undenäs-Kvarnsjöbacken, planbeskrivning inkl. miljöbeskrivning
Trast Väg 63 förbi Hjulsjö, vägplanbeskrivning inkl. miljöbeskrivning
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.