Exempelbanken
Välkommen till Exempelbanken

Exempelbanken riktar sig till alla väghållningsmyndigheter och är tänkt att fungera som en kunskapsbank där information både kan lämnas och hämtas. Tanken med en gemensam exempelbank är att på ett enkelt sätt sprida goda erfarenheter myndigheter emellen. Om alla bidrar med sina erfarenheter, så kan både tid och pengar sparas genom att dra lärdom av varandra. I Exempelbanken presenteras exempel inom ett antal kunskapsområden som är kopplade till verksamhetsområdet vägplanering, vägprojektering, väg- och gatuutformning samt MKB och miljöbeskrivning för väg- och spårprojekt.

Exemplen kompletterar utgivna handböcker och regelverk på så sätt att de ger uppslag på hur arbeten kan läggas upp och presenteras.

Syftet med exempelbanken är att belysa goda exempel eller exempel där både bra och dåligt kommenteras. Under respektive kunskapsområde får du ytterligare information om innehåll.

Nyheter

2018-11-06
Välkommen till vår nya plattform
Vi har uppgraderat den nya tekniska plattformen, detta har medfört att du måste begära ett nytt lösenord för att kunna logga in.

Sök i databasen

Sökstatistik
BusshÅllplats 4345 st
Cykel 3029 st
Avsmalning 2952 st
Övergångsställe 1992 st
Cirkulationsplats 1892 st
Gupp 1136 st
Fartdämpande åtgärd 896 st
Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.