Exempelbanken
Vägledning

Vägledningen riktar sig främst till beställare av underlag till vägplanering och sådana som arbetar med att ta fram sådana, vanligtvis konsulter. Den beskriver hur vi gått tillväga när vi gjort de olika exemplen i projektets exempelsamling och ska i första hand ses som ett appendix till denna. Vi föreställer oss att vägledningen ska fungera som stöd för den som studerat något eller några av tillämpningarna i exempelsamlingen och vill göra något liknande. Den är dock ingen manual som redogör i detalj för varje moment utan förutsätter att läsaren själv har grundkunskaper i de olika tekniker som använts, till exempel GIS och bildbehandling.

Meningen är att vägledningen ska ge beställare och utförare ett stöd för bedömning av vad som behövs av teknik, kompetens och underlagsmaterial samt nödvändiga steg i arbetet. Den ger även mer allmänna rekommendationer och tankar kring framtagandet av visualiseringsexemplen. Vägledningen ger även en uppfattning om vad en visualisering i grova drag kostar att ta fram genom att den redovisar uppskattad arbetstid och vilka underlagsmaterial, programvaror etc., som använts.

Ladda ned

Vägledningen kan laddas ned i pdf-format från Exempelbankens dokumentbibliotek. Klicka på Dokument i menyn ovan. Du kommer då till Exempelbankens dokumentbibliotek. Klicka på mappen VisaVäg. Klicka på filen VisaVag_vagledning.pdf. Fönstret filhämtning öppnar sig. Klicka på Spara och välj därefter var du vill spara en kopia av vägledningen.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.