Exempelbanken
Projektrapport

Projektrapporten riktar sig till alla som vill ta del av hur projektet genomförts. Här redovisas bakgrundstudier, övergripande diskussioner och ställningstaganden, framgångsfaktorer samt idéer om implementering och utvärdering. I bakgrundstudierna problematiseras de tre delarna visualisering, kulturmiljö och vägplanering. Delarna fogas därefter samman till en helhetsbild av vad visualisering av kulturmiljön i vägplanering kan innebära i praktiken. Denna bild har vi sedan försökt omsätta i exempelsamlingen.

Ladda ned

Projektrapporten kan laddas ned i pdf-format från Exempelbankens dokumentbibliotek. Klicka på Dokument i menyn ovan. Du kommer då till Exempelbankens dokumentbibliotek. Klicka på mappen VisaVäg. Klicka på filen VisaVäg-projektrapport.pdf. Fönstret filhämtning öppnar sig. Klicka på Spara och välj därefter var du vill spara en kopia av projektrapporten.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.