Exempelbanken
Om projektet

Projektet genomfördes under 2004 - 2005 i samarbete mellan Vägverket och Riksantikvarieämbetet. Projektet finansierades gemensamt och till lika stora delar med medel ur respektive myndighets budget för forskning och utveckling (Vägverket dnr: AL90A 2003:27174, id. 236, Riksantikvarieämbetet dnr 107-01738-2004).

Projektets arbetsgrupp har bestått av Michael Frisk (Vägverket) Jerker Moström, Daniel Nilsson och Sanna Landeholm (Riksantikvarieämbetet). Delstudier har också genomförts av Susanne van Raalte (Chalmers) och Hans Antonson (Väg och transportforskningsinstitutet).

Projektets referensgrupp har bestått av följande personer: Hans Åström (Länsstyrelsen i Skåne län), Sara Wiman (Metria miljöanalys), Lena Odeberg, Birgitta Sander och Michael Wahldén (Riksantikvarieämbetet), Katri Lisitzin och Magnus Ljung (SLU), Pernilla Andersson, Anna Lindell, Anders Sjölund, Johan Schärdin och Linda Strömberg (Vägverket).

Betydelsefulla synpunkter har också lämnats av Karin Schibbye och Ann Mari Westerlind (Riksantikvarieämbetet), Marianne Lindström (Boverket och Högskolan i Kalmar), Catarina Holdar (Tyréns), Therese Fast (AKT landskap), Anders Sandberg, Anders Boström, Inga Maj Eriksson, Irene Lingestål, Helene Bermell, Bengt Wåhlin, Lars Thorén och Bengt Linder (Vägverket).

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.