Exempelbanken
VARK - Vägarkitektur

VGU är ett hjälpmedel för utformning av vägar och gator som givits ut av Vägverket och Svenska Kommunförnundet. Målgrupper för VGU är väg- och gatuprojektörer samt beställare i planerings-, utrednings- och projekteringsskedena. Utformningsråden bygger på den funktion som eftersträvas med avseende på tillgänglighet, säkerhet och miljö oberoende av vem som är väghållare. VGU databasen innehåller konkreta exempel på utformning av vägar och gator.

Sök i Vägarkitektur

Sökresultat (32 st träffar)

Rubrik Beskrivning År
Estetisk, samt generellt användbar träbro 2005
Vackert Rättvik 1999
Vägkanter på Öland 1999
Rastplats Bröms 1995
Europas längsta björkallé
Gäddviksbroarna i Luleå
Rast- och informationsplats Viared
Alléplantering vid Svenstorp
Vägen mellan Lindö och Tappström
E 10 Kiruna-Riksgränsen
Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.