Exempelbanken
VARK - Vägarkitektur

VGU är ett hjälpmedel för utformning av vägar och gator som givits ut av Vägverket och Svenska Kommunförnundet. Målgrupper för VGU är väg- och gatuprojektörer samt beställare i planerings-, utrednings- och projekteringsskedena. Utformningsråden bygger på den funktion som eftersträvas med avseende på tillgänglighet, säkerhet och miljö oberoende av vem som är väghållare. VGU databasen innehåller konkreta exempel på utformning av vägar och gator.

Sök i Vägarkitektur

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.