Exempelbanken
Hjälp

De hjälpavsnitt du hittar här är utdaterade, de kan dock ändå vara till hjälp innan uppdaterade versionen är på plats.

1. Söka objekt PDF
2. Sökresultat PDF
3. Dokument PDF
4. Inloggning PDF
5. Behörighetsnivåer PDF
6. Skrivbehörighet PDF
7. Lägga till nytt objekt PDF
8. Redigera objekt PDF
9. Sök användare PDF
10. Objektbedömningsbehörighet/Granskning PDF
11. Administratör PDF
12. TRAST – Söka Objekt PDF
13. TRAST– Sökresultat PDF
14. TRAST – Lägga till nytt objekt PDF

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.