Exempelbanken
Kontakta

Vid frågor som rör Exempelbanken.se och dess innehåll, vänligen kontakta följande personer:

Freddie Westman, Trafikverket
Epost: freddie.westman@trafikverket.se
Telefon: 010-123 14 93

Elin Sandberg, Trafikverket
E-post: elin.sandberg@trafikverket.se
Telefon: 010-123 58 69

Frågor kopplat till MKB, vänligen kontakta:

Thomas Grönlund, Trafikverket
Epost: thomas.gronlund@trafikverket.se
Telefon: 010-123 68 28

Frågor som rör Nytt ljus, vänligen kontakta:

Martin Strid, Trafikverket
Epost: martin.strid@trafikverket.se
Telefon: 010-123 82 86

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.