Exempelbanken
Kontakta

Vid frågor som rör Exempelbanken.se och dess innehåll, vänligen kontakta följande personer:

Freddie Westman, Trafikverket
Epost: freddie.westman@trafikverket.se
Telefon: 010-123 14 93

Kaisa Malmqvist, Trafikverket
E-post: kaisa.malmqvist@trafikverket.se
Telefon: 010-123 55 79

Irene Lingeståhl, Trafikverket
E-post: irene.lingestal@trafikverket.se
Telefon: 010-123 14 86

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.