Exempelbanken
Exempelsamling

Projektets exempelsamling innehåller ett tjugotal exempel på planeringsanpassade visualiseringar av kulturmiljö. Exempelsamlingen har arbetats fram med utgångspunkt i tre vägprojekt som fungerat som fallstudier. Avsikten är att de olika exemplen ska kunna fungera som stöd för beställare av underlag i planeringssammanhang, vanligtvis vägprojektledare, och som idékälla för utförare. De senare är i de allra flesta fall konsulter.

Ladda ned

Exempelsamlingen kan beskrivas som en digital ”plockmeny” där man kan navigera sig fram mellan och genom olika exempel. Det är viktigt att betona att exempelsamlingen utgör en samling principexempel som ska kunna inspirera och utgöra ett referensmaterial till hur man kan välja att åskådliggöra kulturmiljön i olika typer av planeringsunderlag. De teman vi valt att lyfta ska därför ses som just exempel och ingenting annat. Du kan ladda ned en egen kopia av exempelsamlingen genom att klicka på länken nedan.

Klicka här för att ladda ner VisaVäg exempelsamling

Fönstret filhämtning öppnar sig. Klicka på Spara och välj därefter var du vill spara en kopia av exempelsamlingen. Packa upp zip-filen genom att högerklicka på den och välja Extrahera alla.
Starta exempelsamlingen genom att klicka på genvägen VisaVäg exempelsamling.exe i mappen.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.