Exempelbanken
Vägarkitektur - Logen - busskur i timmer

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 050517Y3004
Kommun: Kramfors
År: 0
Kontaktpersoner: Anna Lindell
Kommentarer

VGU detaljreglerar inte hur väderskydd ska utformas. Att som här skapa lokalt anpassade väderskydd är både eftersträvansvärd och i överenstämmelse med VGU, som istället ger generella råd för bra placering, funktion och underhåll mm. Ett litet väderskydd på landsbygd ska t. ex. utformas eftergivligt för att inte vara en trafikfara för avåkande bilister.

Övrig information

Busskuren Logen är ett pilotprojekt med syfte att förbättra villkoren för busstrafikanter på landsbygden. Busskuren ska bli till den kommunikationsterminal och mötesplats den i själva verket är, liten men dock besläktad med de andra terminalerna, järnvägsstationerna och flygplatserna. Logen är en busskur formgiven för Västernorrland och bygger på den tradition av timmerhus som finns i trakten. Busskuren skiljer sig från andra timmerhus genom sin form som framifrån och bakifrån påminner om en loge men från sidan ser ut som ett torn. Husets hörn tecknar sig tydligt eftersom de är timrade med laxknut, en knut som ger väldigt rena och rakt skurna kanter och som samtidigt vittnar om stor hantverksskicklighet och tradition. Byggnadens väggar är slammade med Falu rödfärg, medan golvet, bänken och taket är järnvitriolbehandlade och silvergrå. Taket är täckt med grå zinkplåt. Kuren är upplyst indirekt, genom dolda lysrörsarmaturer som riktas mot den lutande takytan. Därigenom lyser busskurens inre varmt och välkomnande. Alla material i huset är rejäla, tål mycket slitage och åldras vackert; timmer, zink, naturfärg som mattas men inte flagnar. Eftersom formen är så tydlig och kuren välbyggd tål den också olika tillskott av skyltar, brevlådor, etc. Med andra ord, den tål att vara den lilla ortens mötespunkt. Projektet initierades av Vägverket Region Mitt som ett samarbete med Västernorrlands Läns Trafik AB. De två busskurarna som uppfördes, en liten och en större, är prototyper.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.