Exempelbanken
Vägarkitektur - Uddevallabron

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 041124O3006
Kommun: Uddevalla
År: 0
Kontaktpersoner: Joakim Elfving
Övrig information

Uddevallabron på Sunningeleden består av tre delar: en högbro som bärs upp av kablar från de två karaktäristiska pylonerna och två anslutande tillfartsbroar på pelare. Hela bron går i en mjuk S-form som ger en vacker utsikt över bron från landskapet och från vägen. Pyloner, pelare, sido- och mittbarriär har en så kallad kristallinisk formgivning som gör bron sammanhållen i sin arkitektur. Landfästena ligger högt upp i landskapet och har kraftiga linjära infattningar i betongen - ett mönster som följs upp på övriga motorvägsbroar norr om Uddevallabron. I mörkret framhävs den karaktäristiska formen genom belysning av pyloner och pelare; lampor infällda i mittsektionen lyser upp körbanan. Segelfri höjd är 51 m, vilket tillåter stora båtar att passera under bron på väg mot Uddevalla hamn. Sunningeleden passerar Byfjorden, som är rikt på fornlämningar och ett populärt mål för bad, båtturer, camping och andra fritidsaktiviteter.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.