Exempelbanken
Vägarkitektur - E 6 genom Halland

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 050607N3011
Kommun: Falkenberg
År: 0
Kontaktpersoner: Joakim Elfving
Övrig information

E 6 på sträckan Fastarp-Heberg i Halland följer mjukt Suseåns vackra dalgång och projektörerna har utnyttjat naturliga gränser, till exempel skogsbryn och vattendrag, som stöd för vägdragningen. Det ger trafikanterna varierade upplevelser och utblickar. Broar med långa spann ger rymd och öppenhet. Ett system av våtmarker fungerar som motorvägens eget reningsverk. Våtmarkerna som anlagts i vägens närhet skapar också vattenspeglar som livar upp landskapsbilden och stimulerar fågellivet. Längs sträckan finns rastplats Susedalen, som också utformats med ett starkt engagemang för miljö, kultur och historia. Där kan besökarna beskåda lämningar från järnåldern samtidigt som de får en lektion i det naturliga kretsloppet. E 6 på sträckan Fastarp-Heberg belönades med ett hedersomnämnande i Vackra vägars pris 1997.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.