Exempelbanken
Vägarkitektur - Genomfart i Råneå

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 050607BD3013
Kommun: Luleå
År: 0
Kommentarer

2002 fick genomfarten i Råneå hederomnåmnande i Vägverkets Vackra Vägars pris.

Övrig information

Ovanligt många kan ta åt sig äran av att Råneås nya genomfart blev som den blev. Här har nämligen Råneåborna själva haft ett stort inflytande över resultatet. När nuvarande E 4 drogs utanför samhället blev den gamla genomfarten genom Råneå kvar i oförändrat skick. Det ledde till alltför höga hastigheter och ett samhälle som helt i onödan var anpassat till bilisternas behov. Genomfarten behövde byggas om för sin nya funktion, och Vägverket valde då att pröva en helt ny samverkansmodell: Råneåborna har i stort antal deltagit i planeringen, och yrkestrafikens synpunkter vägde tungt vid till exempel rondellernas utformning. Målet har varit att återskapa samhällets karaktär. Hög detaljeringsgrad och hög kvalitet på markmaterial och utrustning skiljer tätorten från den del av genomfartssträckan som ligger längre från samhället. Den gemensamma nämnaren för hela sträckan är kvalitet vilket innebär att beläggningsmaterialet kan åldras vackert utan att se slitet ut. Således är samtliga kantstöd utförda i granit och inslaget av gatsten i olika former stort. Cirkulationsplatserna utgör inte bara fysiska hinder för att dämpa farten utan fungerar också som estetiska inslag i helhetsmiljön och som en annonsering av centrum. Sammantaget har trafiksäkerheten ökat samtidigt som tätortsmiljön framhävts och fått en rejäl ansiktslyftning.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.