Exempelbanken
Vägarkitektur - Träbro Bäckseda

Ingen text
Ingen text
Ingen text
Ingen text
Ingen text

ID-nummer: 041124F3025
Kommun: Vetlanda
År: 0
Kontaktpersoner: Anna Lindell
Övrig information

Gång- och cykelbron över väg 31 strax utanför Vetlanda är inte bara en port in till tätorten Vetlanda utan också en symbol för träriket Småland.

Just här, mitt i de täta skogarna, ligger ett stort antal trähusfabriker och annan småindustri med anknytning till trä.
Brons röda färg hör också hemma i landskapet, vars röda stugor och lingonröda tuvor förknippas med Småland.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.