Exempelbanken
VGU Landsbygd - Ljussignalsystem

Skriv text här
Skriv text här
Skriv text här
Skriv text här
Skriv text här
Skriv text här
Skriv text här
Skriv text här
Skriv text här
Skriv text här
Skriv text här
Skriv text här
Skriv text här
Skriv text här

ID-nummer: 060314Y3261
Kommun: Örnsköldsvik
År: 2005
Kontaktpersoner: Stefan Häggblad
Kommentarer

Ett mycket lovvärt försök. Förhoppningsvis kommer en utvärdering att leda till efterföljare och ökad användning. I första hand skulle skolbarn, som är hänvisade till en hållplats med höga hastigheter, kunna förses med sändare som aktiverar lampan.     

Övrig information

Örnsköldsviks kommun har ett projekt med Geveko systems som innebär att vi testar ett system för att minska tillbud för resande med buss. Åtgärden skall göra att fordon blir uppmärksam på att det är personer på eller på väg till busshållplatsen. Personerna som är med i projektet har en sändare som aktiverar systemet när de är på väg till hållplatsen.

Sökord: Sektion landsbygd - vägrum

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Två platser med betydande hastighetsproblem. Väg 1067 är det bra och bred vägbana och detta gör att hastigheten är hög. Denna väg är också den som man använder för att ta sig till Örnsköldsviks flygplats från Örnsköldsvik. I anslutning till den plats vi valt i projektet är den en skarp kurva. Väg 1075 har en annan karaktär, den är sämre i kvalite och smalare men hastigheten är ändå relativt hög. Det går mycket tung transport (skogsavverkning)efter denna väg. I anslutning till den plats vi valt är det skymd sikt och kurva. Viktigt att poängtera är att barnen/ungdomarna måste passera över vägen vid på/avstigning.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Vi placerade ut ljussignalsystemet.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Vi uppfattar att trafikanterna har uppfattat systemet och att hastigheten har sänks vid projektplatserna.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.