Exempelbanken
VGU Landsbygd - Ljussignalsystem

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 060314Y3261
Kommun: Örnsköldsvik
År: 2005
Kontaktpersoner: Stefan Häggblad
Kommentarer

Ett mycket lovvärt försök. Förhoppningsvis kommer en utvärdering att leda till efterföljare och ökad användning. I första hand skulle skolbarn, som är hänvisade till en hållplats med höga hastigheter, kunna förses med sändare som aktiverar lampan.

Övrig information

Örnsköldsviks kommun har ett projekt med Geveko systems som innebär att vi testar ett system för att minska tillbud för resande med buss. Åtgärden skall göra att fordon blir uppmärksam på att det är personer på eller på väg till busshållplatsen. Personerna som är med i projektet har en sändare som aktiverar systemet när de är på väg till hållplatsen. Sökord: Sektion landsbygd - vägrum

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.