Exempelbanken
VGU Landsbygd - Åtgärder för att minska spridning av grus på vägbanan

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 060317O3262
Kommun: Tranemo
År: 2004
Kontaktpersoner: Joakim Elfving
Kommentarer

Se även VV Publikation 2009:26 Säkrare MC på väg - exempelsamling med åtgärdsförslag sid 16 - 17 om försök med att binda stödremsor.

Övrig information

I september 2003 körde en motorcyklist av vägen (lv 1726) i en högerkurva och omkom. På vägbanan låg löst grusmaterial, vilket hade kastats ut från innerkurvans stödremsa. Denna var på det aktuella vägavsnittet tämligen nylagd. Sökord: Sektion landsbygd - vägrum; Linjeförning

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.