Exempelbanken
VGU Tätort - Kollektivåtgärd Falsterbonästet

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 060705M3280
Kommun: Vellinge
Väg nr./Gatunamn: 100
År: 0
Kontaktpersoner: Rune Mårtensson
Övrig information

Objektnummer 50364, Skåne. Sökord: Sidoanläggningar

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Kraftiga köbildningar under sommarhalvåret pga. trafik till och från stranden och under olika evenemang.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Åtgärder främst för prioritering av kollektivtrafik. Busstrafik har fått ett eget körfält i tätort. En "genväg" förbi hagarondellen vid högersväng från Strandbadsvägen ut på väg 100 har skapats.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Lättare framkommlighet för kollektivtrafik, vid evenemang så som Falsterbo horse show då trafikmängderna är stora föreslås att även vanlig trafik ska kunna använda sig av det extra körfältet.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.