Exempelbanken
VGU Landsbygd - Bullerskydd vid skola

Uppmätta ljudnivåer före och efter.
Ingen text
Ingen text
Ingen text
Ingen text
Uppmätta ljudnivåer före och efter.
Uppmätta ljudnivåer före och efter.

ID-nummer: 060803M3285
Kommun: Båstad
År: 0
Kontaktpersoner: Rune Mårtensson
Kommentarer

 

Övrig information

Objektnummer 50089, Skåne

Sökord: Sektion landsbygd - vägrum; Väg- och gatuutrustning

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Samhället Ö Karup ligger nära intill E6:an där bilar kör i höga hastigheter. Ö Karups skola ligger precis intill vägen och elerverna har därför fått stå ut med höga bullernivåer.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

En lång gabion av kullersten har byggts för att avleda buller från skolan och samhället.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Ljudnivåerna inne i samhället har sänkts med flera dB (se bild). Folk på andra sidan vägen har klagat på att ljudet nu studsar mot gabionen vilket leder till att de fått högre ljudnivåer på sin sida om vägen, detta har inte kunnat bevisas genom de mätningar som gjorts.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.