Exempelbanken
VGU Landsbygd - Gles 2+1-väg med mitträcke

Skriv text här
Skriv text här
Skriv text här

ID-nummer: 061023G3307
Kommun: Växjö
År: 0
Kontaktpersoner: Mats Petersson Mikael Hårrskog
Övrig information

Sträckan ingår som del i utvecklingsprojektet "Säker framkomlighet".

Sökord: Sektion landsbyggd -vägrum; Väg- och gatuutrustning

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 90 90
ÅDT fordon 6000-7000
Vägbredd (m) 9 9-12,25
Mätår ÅDT 2006 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Vägsträckan, ca 20 km, är en viktig pendlingsväg från nordost in mot Växjö. Vägen är olycksdrabbad och framförallt sker de allvarligaste olyckorna i möteskollisioner. Det förkommer också mycket singelolyckor och viltolyckor utmed sträckan.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Under år 2006-2007 pågår planering och projektering av den två mil långa sträckan. Under 2008 hoppas vi att arbetsplanen fastställs med mål att under 2008-2009 kunna förse sträckan med mitträcke, bygga säkra omkörningssträckor samt sätta upp sidoräcken och viltstängsel. Det planeras för fem omkörningssträckor i vardera riktningen á ca 800 m. Andel omkörningsbar längsd planeras till ca 20 procent. På sträckan Sandsbro-Dalen planeras en separat GC-väg.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Åtgärden är inte genomförd än, den planeras starta 2008 eller 2009.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.