Exempelbanken
VGU Landsbygd - Gles 2+1-väg med mitträcke

Trafikplan

ID-nummer: 061023G3307
Kommun: Växjö
År: 0
Kontaktpersoner: Mats Petersson Mikael Hårrskog
Övrig information

Sträckan ingår som del i utvecklingsprojektet "Säker framkomlighet". Sökord: Sektion landsbyggd -vägrum; Väg- och gatuutrustning

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.