Exempelbanken
VGU Landsbygd - Fickhållplats i landsbygdsmiljö, med stängsel i mittremsan

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 090828W3466
Kommun: Gagnef
År: 0
Kontaktpersoner: Anders Arvelius
Kommentarer

Bra utformning och särskild säkerhet genom stängslet i mitten av vägen. Beträffande detaljutformning av plattform för funktionshindrade se VGU Sidoanläggningar figur 1-56. Exemplet är hämtat från Vägverkets publikation 2010:05 Busshållplatser - exempel, råd och detaljer. Denna beskriver nyheterna i Vägar och gators utformning, VGU, och är en inspirationskälla - "så här kan man också göra" - för att få ut mesta möjliga nytta av investeringarna.

Övrig information

En fickhållplats ligger skild från vägen. Hållplatstypen är vanlig på landsbygd. Att hållplatsen har plattform är särskilt viktigt för barn, funktionshindrade och äldre. Ändå saknar dessa hållplatser ofta plattform. På landsbygd är fickhållplats ett mycket bra alternativ där busstrafiken är omfattande och trafikflödet på vägen är stort. Gränsvärden för när man på landsbygd bör använda fickhållplatser i stället för vägrens- eller körbanehållplatser finns angivna i VGU men är föremål för omprövning. Fickhållplatser på landsbygd är sannolikt väl motiverade även vid litet utnyttjande och relativt låga hastigheter. Ett starkt motiv för fickhållplats på landsbygd finns när yngre barn använder hållplatsen. En fickhållplats i landsbygdsmiljö ska ha rakt kantstöd. För att underlätta en god angöring ska plattformen vara lång. Här har man satt upp stängsel i mittremsan för att förhindra gående att passera vägen vid hållplatsen, vilket även är extra väl motiverat när barn ska styras till en tunnel eller en lämpligare vägpassage.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.