Exempelbanken
VGU Tätort - Taktila plattor och ljushetskontrast

Taktila plattor och ljushetskontrast
Taktila plattor och ljushetskontrast
VGU Normal utformning av plattform med genomgående kantstöd
Taktila plattor och ljushetskontrast
Taktila plattor och ljushetskontrast

ID-nummer: 090828AB3467
Kommun: Stockholms stad
Väg nr./Gatunamn: Kronobergsgatan
År: 0
Kontaktpersoner: Anders Arvelius
Kommentarer

Exemplet är hämtat från Vägverkets publikation 2010:05 Busshållplatser - exempel, råd och detaljer. Denna beskriver nyheterna i Vägar och gators utformning, VGU, och är en inspirationskälla - "så här kan man också göra" - för att få ut mesta möjliga nytta av investeringarna.  Se även VV publikationen 2008:18 Exempelkatalog för enkelt avhjälpta hinder. 

Övrig information

En viktig detalj vid alla hållplatser är plattformen. Bara förekomsten av plattform ger ökad trygghet. Den ska vara lätt för bussen att köra intill (rak inkörning), ha ett högt avrundat kantstöd med lutande sida och vara bred. Skälet är att tillgängligheten för funktionshindrade och alla andra resenärer ska vara hög.

Här är ett exempel på där taktila plattor och ljushetskontrast är en mycket god hjälp för såväl synskadade som andra resenärer. Påstigningsplatsen blir mycket tydlig när vita plattor även läggs framför kupolplattorna.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

-

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

-Många plattformar har försetts med kontrasterande kantremsa och taktila plattor för att underlätta för synskadade att använda busstrafiken.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

-

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.