Exempelbanken
VGU Tätort - Grund klackhållplats

Grund klackhållplats
VGU Grund klackhållplats
Grund klackhållplats
Grund klackhållplats
Grund klackhållplats

ID-nummer: 090828AB3469
Kommun: Stockholms stad
Väg nr./Gatunamn: Hantverkargatan
År: 0
Kontaktpersoner: Anders Arvelius
Kommentarer

 Exemplet är hämtat från Vägverkets publikation 2010:05 Busshållplatser - exempel, råd och detaljer. Denna beskriver nyheterna i Vägar och gators utformning, VGU, och är en inspirationskälla - "så här kan man också göra" - för att få ut mesta möjliga nytta av investeringarna.  

Övrig information

Glugghållplatser är placerade vid körbanekanten och förekommer främst i tätortsmiljö. De är ofta för korta för att bussen ska kunna komma intill plattformen eller gångbanan.

Att bygga ut en glugghållplats med en 1 m bred klack ger det mesta av den fullt utbyggda klackhållplatsens fördelar. Exemplet visar att en utbyggnad till en grund klackhållplats ger lättare angöring, god plats för väntande passagerare, fler parkeringsplatser och mindre risk för felparkerade bilar. Denna hållplatstyp kan vara en lyckad kompromiss när hänsyn tagits till gatubredd och trafik samt till bilisters och cyklisters förväntade beteende. I exemplet har hållplatsytan försetts med en särskild beläggning för att markera bussens angöringsplats.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

-

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

-En klackhållplats har av framkomlighetsskäl utförts med grund klack. Alternativet glugghållplats hade varit sämre.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

-

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.