Exempelbanken
Nytt Ljus - Diodtest i Kalix

Bilder saknas

ID-nummer: 100326BD3491
Kommun: Kalix
År: 2009
Dokument LED-test i Kalix presentation
Beskrivning

I Rian och Gammelgården längs gamla E4-an väster om Kalix har Region Norr försöksledare Stefan Ericsson och Stig Kask satt upp tre olika slags diodlampor på prov. Produkterna plockades ut i en marknadsundersökning som projektet Nytt ljus gjorde för ett år sedan, när Vägverket annonserade efter ny energieffektiv belysningsteknik.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.