Exempelbanken
VGU Tätort - Utbyggnad av busskörfält, Lund

Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140613M3787
Kommun: Lund
Väg nr./Gatunamn: Tornavägen
År: 2010
Kontaktpersoner: Veronica Haagen
Länkar Lunds kommun
Övrig information

En utbyggnad av ett busskörfält längs Tornavägen mellan Dalbyvägen och Tunavägen har utförts i syfte att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken och därmed minska åktiderna för resenärer. Tornavägen utgör en viktig länk för den regionala busstrafiken och trafikeras av linje 171 (Skånes största regionbusslinje) linje 170 samt SkE5. På dessa linjer görs tillsammans uppskattningsvis 2,1 miljoner resor årligen. Före utbyggnade så hade Skånetrafiken konstaterat att framkomligheten var låg och restiderna alltför långa längs Tornavägen i rusningstrafik. Många resenärer drabbades av dessa fördröjningar. Grundat på detta drev därför Skånetrafiken och Lunds kommun tillsammans en utredning om Tornavägen och hur framkomligheten kunde förbättras för kollektivtrafiken. Utredningen omfattade ett förslag på utbyggnad av ett busskörfält på Tornavägen mellan Dalbyvägen och Tunavägen. Mellan Hardebergspåret och Tunavägen föreslogs ett reversibelt busskörfält, som i morgontrafiken trafikeras i norrgående riktning och på eftermiddagen trafikeras i södergående riktning.

Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

På Tornavägen rör sig ca 10 000 fordon/dygn och trafikeras av bland annat buss 171, Skånes största regionsbusslinje.Tidigare var framkomligheten för kollektivtrafik begränsad. Detta resulterade i långa restider för resenarerna och mycket fördröjningar.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

På Tornavägen finns nu Sveriges första reversibla busskörfält, vilket innebär att bussen kör åt båda riktningarna inom ett och samma körfält, fast på olika tider. Bussarna kör norrut kl 05.00-12.30 och i motsatt riktning på eftermiddagen mellan kl 12.45

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Lunds kommun har mycket goda erfarenheter av åtgärden.Tornavägen är en relativt hårt trafikerad väg, vilket har haft inverkan på kollektivtrafiken. Utredningar av busskörfältet visar på positiva effekter på kortare restider för passagerarna och bättre tid

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.