Exempelbanken
VGU Tätort - Cykelgarage vid Linköpings resecentrum


ID-nummer: 140624E3809
Kommun: Linköping
Väg nr./Gatunamn: Linköping resecentrum
År: 2006
Kontaktpersoner: Per-Erik Hahn
Länkar Linköpings kommun
Övrig information

Linköping är en cykelstad. Många cyklister innebär många cyklar och ett stort behov av cykelparkeringar. Vid Linköpings resecentrum finns sju stycken låsbara cykelgarage för att undvika att exempelvis pendlare får cykeln stulen.

Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

En tredjedel av alla resor i Linköping sker med cykel. Cykeltrafiken utgör därmed en mycket viktig del av transporterna. En förutsättning för att cykeln ska forstätta att utgöra en stor del av trafiken i Linköping är att det finns säkra parkeringar tillgängliga. Utan tillgång till välfungerande cykelparkeringar finns risken att pendlare undviker att ta cykeln på grund av rädsla för stöld.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Cykelboxen i Linköping hyrs hos Östgötatrafiken till en kostnad av 10 kr/dygn och 600 kr/år. En depositionsavgift tas också ut. I Linköping finns 7 boxar för totalt 56 cyklar. Hela garaget är knappt en och en halv meter djupt och nästan fyra meter långt. Några få finns att hyra för kortare tidsperioder. Det var Linköpings kommun som tog initiativet till att skaffa cykelboxar. Det är också kommunen som står för kostnad för skötsel, med Östgötatrafiken som uthyrare.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Boxarna är populära och det finns en kölista för långtidsparkeringen. De är användarvänliga, trygga, skyddar cykeln och kan förvara cykeltillbehör som hjälm, regnkläder och pump samt bullerskydda och avgränsa det offentliga rummet vid behov. Mindre bra är dock att de generellt tar upp större plats per cykel.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.