Exempelbanken
VGU Tätort - Justerade hastigheter i Malmö

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140626M3821
Kommun: Malmö stad
Väg nr./Gatunamn: Innanför Inre Ringvägen
År: 2013
Kontaktpersoner: Hossein Ashouri
Länkar Malmö stad
Sydsvenskan 020513
Övrig information

I februari 2010 sänktes hastigheten i stora delar av centrala Malmö till 40 km/h. I oktober 2012 beslutade tekniska nämnden att 40-området skulle utökas till Inre Ringvägen med start maj 2013.

Före Efter
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 52 47
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 40
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

I stora delar av Malmö har hastigheten sänkt från 50 km/h till 40 km/h. Före åtgärden infördes var trafiksäkerheten sämre. Vid jämförelser avseende trafikolyckor i områden som fick 40 km/h i februari 2010 konstateras att antalet olyckor har minskat med

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Sedan 2007 har ett område i centrala Malmö haft 40 km/h efter ett försök med nya tätortshastigheter initierat av Trafikverket. Försöket ansågs lyckat på många sätt varför området senare utökades. Från maj 2013 har området utökats ännu en gång så att hasti

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Hastighetssänkningen anses vara lyckad. Trafikolyckor i områden med ändrade hastigheter bedöms ha minskat med 18 procent. Sänkta hastigheter medför också ett jämnare körmönster vilket leder till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.