Exempelbanken
VGU Tätort - Bike & Ride

Bike & Ride
Bike & Ride
Bike & Ride

ID-nummer: 140626M3824
Kommun: Malmö stad
Väg nr./Gatunamn: Malmö C
År: 2014
Kontaktpersoner: Hossein Ashouri
Länkar Malmö stad
Övrig information

Allt fler cyklar till tåg och buss. Malmö stad vill uppmuntra detta och har därför byggt attraktiva cykelparkeringar (Bike & Ride) vid samtliga Citytunnelstationer. Platserna där man växlar mellan cykel och kollektivtrafik görs extra attraktiva genom att erbjuda en rad tjänster till alla som väljer att pendla miljövänligt. Bland tjänsterna kan nämnas förvaringsskåp för att låsa in hjälm och kläder, toalett och dusch, cykelpump och serviceutrymme där cykeln kan repareras eller tvättas, samt realtidsinformation om tåg och buss.

Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

I samband med öppnandet av Bike & Ride Malmö C stängdes Flotten, som tjänat Malmös cyklister sedan våren 2001. Malmö var i stort behov av ett ökat antal cykelparkeringar vid centralstationen.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

I februari 2014 öppnades Bike & Ride Malmö C. Anläggningen är till största del underjordisk och rymmer totalt över 1500 cyklar. Bike & Ride Malmö C är till största del inomhus och ligger under den gamla pågatågsstationen. Anläggningen har plats för omkring 1500 cyklar, varav cirka 700 platser finns inom en så kallad låst cykelparkeringsdel. Här kan pendlarna hyra cykelplats genom ett förhandsregistrerat Jojo- kort. En liten del, ca 250 platser, finns i markplan under de gamla perrongtaken. Utöver cykelparkeringen finns offentliga toaletter, väntrum, luftpumpar, förvaringskåp för hjälmar och kläder, realtidsinformation om tåg och bussar samt en cykelbutik med verkstadsfunktion. Bortsett från den låsta delen är cykelparkeringen gratis att använda och tillgänglig dygnet runt. För att anläggningen ska kännas säker finns kameraövervakning samt vakter som patrullerar anläggningen ett antal gånger/dygn.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.