Exempelbanken
TRAST - Trafiksäkerhetsprogram Göteborg 2010-2020

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 150803O3845
Kommun: Göteborgs stad
År: 2009
Kontaktpersoner: Suzanne Andersson
Dokument Trafiksäkerhetsprogram för Göteborgs stad 2010-2020
Länkar Göteborgs stad
Ingress

Göteborg har fått stor uppmärksamhet för sitt framgångsrika trafiksäkerhetsarbete - även internationellt. Fram till år 2020 vill de ytterligare stärka sin position som föregångare när det gäller att rädda liv i trafiken. Deras tidigare mål har nåtts genom att trafiksäkerheten länge funnits med i planeringen av staden och ett konsekvent fokus på fysisk hastighetssäkring av gatumiljön. Men för att komma vidare måste fler och mer moderna verktyg användas. Trafiksäkerhetsprogrammet 2010–2020 ska ses som en plattform för det systematiska och målstyrda arbetet med trafiksäkerhet.

Beskrivning

Göteborg har utvecklats från att vara en av Sveriges mest olycksdrabbade kommuner till en av de mest trafiksäkra. Men år 2008 inträffade fortfarande 300 trafikolyckor med allvarligt och måttligt skadade i göteborgstrafiken. Genomförandet av Trafiksäkerhetsprogrammet för åren 2010–2020 skall leda till att färre än 75 skadas i trafiken år 2020, trots att många fler människor kommer att röra sig i staden. Detta är ett utmanande mål som innebär att vi inte bara behåller utan även stärker vår ställning som föregångare på trafiksäkerhetsområdet. Målet skall nås genom ett breddat trafiksäkerhetsarbete, som framgår av programmets strategier, samt genom Trafikkontorets målstyrda trafiksäkerhetsarbete. Syfte med Trafiksäkerhetsprogrammet 2010–2020 är att: • ge beslutsfattande politiker, tjänstemän och samverkande aktörer god ledning i trafiksäkerhetsarbetets mål och inriktning både på kort och lång sikt • vara grunden för Trafikkontorets målstyrda och systematiska trafiksäkerhetsarbete • behålla och stärka Göteborgs position som föregångare på trafiksäkerhetsområdet

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.