Exempelbanken
TRAST - Fotgängarprogram för Göteborgs stad

Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 150803O3848
Kommun: Göteborgs stad
År: 2004
Kontaktpersoner: Suzanne Andersson
Dokument Fotgängarprogram Göteborgs stad
Länkar Göteborgs stad
Ingress

En viktig uppgift för Trafikkontoret är att ta fram program för alla färdsätt. Inget transportsätt är i dag så heltäckande att vi klarar oss med bara ett. Detta ställer krav på optimering av transportsystemet och då krävs att man känner respektive transportsätts fördelar och nackdelar. Att tänka sig in i fotgängarens perspektiv vid stads- och trafikplanering ger kraft och kvalitet. I en fotgängarvänlig stad finns utrymme för små kvarterscaféer, hemtrevliga gränder och mysiga andningshål där man kan koppla av.

Beskrivning

Målsättningen med fotgängarprogrammet är att analysera hur fotgängarens situation ser ut i dag och på vilket sätt som resan till fots kan bidra och vara en del av den konkurrenskraftiga och bärkraftiga staden. I stads- och trafikplanering finns det en kraft och kvalitet att tänka sig in i fotgängarens perspektiv. En fotgängarvänlig stad är en mänsklig stad med vackra platser där man rör sig fritt.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.