Exempelbanken
VGU Landsbygd - 70-säkrad korsning

7. Korsningen väg 29/1927. En skiss
2. Mitträcket hindrar bilarna att komma över på fel sida. Avsmalningen får bilisten att köra försiktigt.
1. Kullen tillsammans med cirkelsten och markeringar visar tydligt hur bilisten skall köra i korsningen. Den framtvingade sidoförflyttningen får ner hastigheten. Meningen är att chikanen skall vara självförklarande.
6. Sektion av chikanen.
5. Även snabba bilar måste sakta in.
3. Man måste sänka farten innan korsningen. Väl förbi kan man snabbt accelerera igen.
4. Tydlig avskiljning gör det säkrare för vänstersvängande. Bakomvarande håller ca 70 km/h.
7. Korsningen väg 29/1927. En skiss
7. Korsningen väg 29/1927. En skiss

ID-nummer: 040715M428
Kommun: Hässleholm
År: 2002
Kontaktpersoner: Elin Engqvist
Kommentarer

Utformningen kan vara ett alternativ till cirkulationsplats för korsningar med hög lastbilsandel och/eller låg sekundärvägsandel där hastighetssäkring eftersträvas.

Övrig information

Sökord: Sektion tätort - gaturum

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 90 70
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 95 68
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 111 82
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 90 64
Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 97 72
ÅDT fordon 2540 2540
Vägbredd (m) 13 9
ÅDT tung trafik 350 350
Mätår ÅDT 2001 2003
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Höga hastigheter på väg 23 mellan Hässleholm och Växjö förbi korsningen med vägen in mot Ballingslöv. Väg 23 har försetts med mitträcke. Inte mycket olyckor, men bra objekt för att prova alternativ till cirkulationsplats för att få ner hastigheten i korsningar längs landsvägar.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Avsmalning. För att 70-säkra korsningen byggdes chikaner i form av långsträckta jordkullar före korsningen. Jordkullarna separerades från körbanan med hjälp av cirkelsten. Målningarna justerades och kompletterades. Syftet var att få en självförklarande utformning av korsningen så att trafikanten lätt kan orientera sig och inte kan gena.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Med hjälp av chikanerna skapas en sidoförskjutning och en avsmalning som kraftigt får ner hastigheterna, utan att försämra framkomligheten. Fungerar bra då inga gång- eller cykelbanor är anslutna. Snöröjning kan försvåras. Vissa dispensfordon kan få problem att komma fram. Vägbredden varierar, men körbanorna håller bredden 3 meter.
Kommentarer från allmänheten: "Varför bygger man en från början rak fin väg krokig?"

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.