Exempelbanken
VGU Landsbygd - 70-säkrad korsning

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 040715M428
Kommun: Hässleholm
År: 2002
Kontaktpersoner: Elin Engqvist
Kommentarer

Utformningen kan vara ett alternativ till cirkulationsplats för korsningar med hög lastbilsandel och/eller låg sekundärvägsandel där hastighetssäkring eftersträvas.

Övrig information

Sökord: Sektion tätort - gaturum

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.