Exempelbanken
TRAST - Trafik för en attraktiv stad

TRAST syftar till att vägleda användaren i en process som avser att lägga fast en trafikstrategi både som underlag för översiktsplaneringen och som underlag för åtgärdsplaneringen för trafik.

TRAST exempelsamling innehåller exempel på hantering av trafikfrågor i tätort, allt från exempel på planeringsdokument till byggda miljöer som visar resultatet av en planering.

Läs mer


Sök i TRAST

Sökresultat (122 st träffar)

Rubrik Beskrivning År
Trafikstrategi för Alvesta kommun Trafikstrategin syftar till att ange styrande riktlinjer och trafiksystemets utveckling, sam... 2015
Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025 Ökad cykling är bra för staden och för stadslivet. Cyklister skapar liv och rörelse i stads... 2015
Trafikplan Karlstad God tillgänglighet och effektivitet, hög säkerhet och stor hänsyn till miljö och hälsa. Dett... 2014
Regional Cykelplan för Stockholms län Stockholms län beräknas växa från dagens 2,1 miljoner till 2,6 miljoner invånare år 2030. B... 2014
Trafikstrategi Vallentuna kommun Under en längre tid har Vallentuna kommun varit en av Sveriges snabbast växande kommuner, m... 2014
Trafikstrategi för en nära storstad Göteborgs stad 2014 Göteborg planerar för att växa. För att kunna välkomna fler invånare, besökare och verksamhe... 2014
Lund- bästa cykelstad 2014 Lunds kommun har blivit utsedd till bästa cykelstad 2014. Genom sitt ”heltäckande och strate... 2014
Cykelplan för Eskilstuna kommun Syftet med cykelplanen är att skapa en attraktiv och välfungerande cykelinfrastruktur så att... 2013
Trafikplan Upplands Väsby kommun Upplands Väsbys trafikplan bör ses som en uppföljning av kommunens trafikstrategi. Trafikpl... 2013
Trafikstrategi för Västerviks kommun Kommunstyrelsen i Västerviks kommun beslutade i oktober 2007 att starta översiktsplanearbete... 2013
Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.