Exempelbanken
VGU Tätort - Vägar och gators utformning

VGU är ett hjälpmedel för utformning av vägar och gator som givits ut av Vägverket och Svenska Kommunförnundet. Målgrupper för VGU är väg- och gatuprojektörer samt beställare i planerings-, utrednings- och projekteringsskedena. Utformningsråden bygger på den funktion som eftersträvas med avseende på tillgänglighet, säkerhet och miljö oberoende av vem som är väghållare. VGU databasen innehåller konkreta exempel på utformning av vägar och gator.

Läs mer


Sök i VGU Tätort

Sökresultat (186 st träffar)

Rubrik Beskrivning År
Temporära trafiksäkerhetshöjande åtgärder för mindre tätorter 2018
Dagvattenhantering i Tyresö 2014
Bike & Ride 2014
Dynamiskt farthinder 2014
Justerade hastigheter i Malmö 2013
Omvänd väjningsplikt för cyklister 2013
Gång- och cykelpassage över Strandgatan i Eskilstuna 2012
Utbyggnad av busskörfält, Lund 2010
Omvandling av Dragarbrunnsgatan, Uppsala 2006
Väg 222-Mölnvik-Ålstäket, reverserande 3-fältslösning 2006
Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.