Exempelbanken
VGU Landsbygd - Vägar och gators utformning

VGU är ett hjälpmedel för utformning av vägar och gator som givits ut av Vägverket och Svenska Kommunförnundet. Målgrupper för VGU är väg- och gatuprojektörer samt beställare i planerings-, utrednings- och projekteringsskedena. Utformningsråden bygger på den funktion som eftersträvas med avseende på tillgänglighet, säkerhet och miljö oberoende av vem som är väghållare. VGU databasen innehåller konkreta exempel på utformning av vägar och gator.

Läs mer


Sök i VGU Landsbygd

Sökresultat (22 st träffar)

Rubrik Beskrivning År
Väg 55/56 Östra Förbifarten Katrineholm 2012
Rastplats Skåneporten 2006
Ljussignalsystem 2005
Gles 2+1-väg med mitträfflor 2005
Åtgärder för att minska spridning av grus på vägbanan 2004
Rastplats med god tillgänglighet till WC, bord 2004
Cirkulationsplatser 2003
70-säkrad korsning 2002
Trafikplats 2002
Utbyggt vänstersvängfält 2001
Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.