Exempelbanken
TRAST - Nytt resecentrum - val av alternativ med hjälp av värderos

Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 060110O3250
Kommun: Stenungsund
År: 2005
Kontaktpersoner: Jan Rehnberg Patrik Fridh
Dokument Tillämpning av TRAST - val av alternativ med hjälp av värderos (6,5 MB)
Ingress

Med hjälp av TRAST-handbokens sammanvägningsmetodik har Banverket Projektering och Stenungsunds kommun genomfört en utvärdering av tre utvecklingsförslag för Stenungsunds centrum.

Beskrivning

Banverket Projektering har haft i uppdrag att göra en utvärdering av tre utvecklingsförslag för centrala Stenungsund där Stenungsunds resecentrum ingår som en del. Till grund för analysen har TRAST-handbokens sammanvägningsmetodik med värderosen använts. Värderosen används för att väga samman måluppfyllelse för flera mål (=värdeaxlar) och kan användas när man t.ex. skall välja alternativ och jämföra ombyggnadsförslag. Utgångspunkt för utvärderingen var: ? De tre utvecklingsförslagen framtagna av tre olika arkitektkontor ? Mål för de olika aspekterna (värdeaxlarna) ? Frågeställningar framtagna av Banverket Projektering utifrån TRAST handbok och underlag, främst det avsnitt som behandlar resecentrum. Utvärderingen gjordes av en liten grupp bestående av representanter från kommunen och Banverket. Det hade varit bra att ha haft en något bredare sammansättning av gruppen, t.ex. saknades representanten från trafikhuvudmannen. Banverket projektering fungerade som utvärderingsledare. Varje deltagare betygsatte de tre förslagen (1-5) för varje aspekt.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.